JAWA PERIKELEN!!
             
WIST U DAT?

CARBURATEUR  AFDEK  PLAAT  NR. :

Type    11                 111171
Type    12                 121178
Type    18                 181177
Type  351                 45-6346-01
Type  352                 45-6346-01
Type  353                 111170
Type  353-03-04      353-11-061
Type  353-03           353-11-070
Type  353-04           353-11-084
Type  354                354-11-061  of  158-11-077  ‘54

Type  354-04           354-11-064
Type  354-06           354-11-064
Type  355                45-6346-01  of  355-11-025 monobloc
Type  356                355-11-225  of  355-11-025 monobloc

Type  590                 
Type  559/04           559-11-017
Type  360/00           354-11-064         
Type  361                354-11-064
Type  362                geen
---------------------------------------------------------------------------
Carter  10 – 11 – 12 – 18  hebben aparte carter-pakking !! 
’46 – ’54  JAWA  250 cc. 151-11-070  nw.nr.  /111170  oud nr.

’46 – ’54  JAWA  350 cc. 158-11-072                181177


VOORWOORD van de JAWALOOG.

Na een tiental jaren is mij gebleken, + dat ondanks alle publicaties op onze gerespecteerde http://www.jawa.nl/ site vanaf het verschijnen op internet enkele
jaren geleden, nog steeds grote onwetendheid bestaat mbt. :

WELKE 2-TACT OLIE + in welke verhouding behoort bij mijn JAWA / CZ

Men kan de te gebruiken 2-Tact Olie in 3 gedeelten specificeren, n.l. :

A. Vanaf 1946 t/m 1978 gebruik MINERALE 2-TACT OLIE
B. Vanaf 1979 t/m 1983 gebruik 1/2 Mineraal,1/2 Synthetisch
C. Vanaf 1984 t/m 1997 gebruik Synthetische 2-TACT OLIE

" MENGVERHOUDINGEN " = 1 Liter 2-tact olie op .... ltr. benzine

U dient altijd volgens de voorschriften uit uw Handleiding/Instruktie of berijders Boekje te handelen.Onderverdeling is ook hier weer mogelijk:

A. Vanaf 1946 voor diverse types een aantal jaren 1 : 20 + 1 : 25
B. Vanaf 1954 voor diverse types een aantal jaren 1 : 25
C. Vanaf 1973 beginnende bij Type 634 t/m 1979 1 : 40
D. Vanaf 1980 altijd een mengverhouding t/m ' 97 1 : 40

Het bovenstaande geldt niet voor uitzonderingen op de regel, bijvoorbeeld met zijspan rijden, of onder bijzondere weg of weersomstandigheden, dan dient de mengverhouding te worden aangepast, bij zwaardere belasting veroorzaakt meer warmte, dus meer slijtage indien men niet de mengverhouding aanpast, dus meer 2-tact olie bijvoegen.OLIE SMEERT/KOELT!

ADVISEER ALTIJD CASTROL MINERAAL, HALF om HALF of SYNTHETISCH te mengen, nooit anders, daar dit de beste OLIE voor uw Jawa/Cz is.
[Uiteraard staat het U vrij om elk ander soort olie te gebruiken ]

Uitzonderingen zijn de Jawa/Cz motoren,d ie zijn uitgerust met een OLIEPOMP , deze verzorgen dmv. fabrieks-afstelling direct de mengverhouding
die noodzakelijk is voor uw type. Deze PAL-POMPEN vergen wel enig onderhoud. Vanaf de produktie van de nieuwere 638 blokken, werd gebruik gemaakt van een "MIKUNI OLIE-POMP", deze zijn kwalitatief beter.
Voor CZ heet dit "POSILUBE".

ADVISEER : " MENG uw brandstof zelf " per 10 liter in jerrycan b.v. juiste hoeveelheid olie, benzine EURO 95 even schudden.

TANK N O O I T 2-tact benzine bij een pompstation. Deze heeft een mengverhouding van 1 : 50/60 geschikt voor moderne bommers/scooters, N I E T
voor uw Jawa / Cz. (= altijd synthetische olie !!)

ANDERE soorten benzine bevatten schadelijke DOPES die uw keeringen, pakkingen, rubbers aantasten met alle gevolgen van dien.

TANK NOOIT LOOD HOUDENDE BENZINE , uw Jawa/Cz heeft toch geen KLEPPEN en is ook geen 4-tact motor.

Bij aankoop van uw 2-tact olie, moet U gericht naar de juiste olie vragen, dus niet iets aan laten smeren door verkopers die iets willen verdienen aan U, zonder dat men U op de nadelige gevolgen wijst !

Licht anderen in over het bovenstaande, wanneer U verneemt dat zij een afwijkende mengverhouding enz. toepassen.

WENST U méér informatie,dat is geheel vrijblijvend mogelijk. Mail jawaloog@jawa.nl
                                                 VEHICLE INDENTIFICATION NUMBER
                                                 =================================

Onderstaand Voorbeeld geeft uitsluitsel over het BOUWJAAR & TYPE van uw "JAWA", maar kan natuurlijk voor elk voertuig dienen, waar een kenteken voor is afgegeven: Jawa gebruikt de V.I.N. ongeveer vanaf 1991. Voor die tijd moest het bouwjaar worden afgeleid van het kentekenbewijs, maar was slechts een indikatie wanneer er voor het eerst een kenteken voor de motor was afgegeven. Zoals onderstaand voorbeeld al aangeeft, kan de motor een aantal jaren in de showroom hebben gestaan, voordat deze werd verkocht en op kenteken gezet. Tot ongeveer 1960 stond op het balhoofd plaatje keurig ingeslagen het bouwjaar, maar daarna stond er alleen nog maar, 196., of soms zelfs maar 19  Erg jammer als u een motor gebruikt heeft ingevoerd en graag het juiste bouwjaar wilt weten. Op de dynamo staat bij de oudere typen ook vaak een jaartal ingeslagen, maar het is mij onbekend hoe betrouwbaar dit is.
Het Balhoofdplaatje (vooraan tussen de voorvorkpoten).Op dit plaatje staat bovenaan een V.I.N. (zie boven) nummerkode. We nemen een voorbeeld om één en ander te verduidelijken, in dit geval een JAWA 350 cc, Type 640 met volle kuip.

VOORBEELD: TLJ 640100NT006591

T = Europa
L = Tsjechië
J = JAWA
640 = Type aanduiding
1 = welke versie
00 = modificatie
N = Produktie jaar fabriek
T = Tynec nad Sazavou,plaats v.Fabriek in CZ.
006591 = Serie nummer van het voertuig.

Gelet op versie nr. 1 is dit dus een Type 640 met kuip, want de 640 zonder kuip had versie cijfer 640.0
Deze 640 met kuip werd later ook aangeduid als Type 641.0 

A = 1980 G = 1986 M = 1991 T = 1996
B = 1981 H = 1987 N = 1992 V = 1997
C = 1982 J = 1988 P = 1993 W = 1998
D = 1983 K = 1989 R = 1994 X = 1999
E = 1984 L = 1990 S = 1995 Y = 2000
F = 1985

Aan het serienummer van het voertuig kun je zien dat het een Jawa uit de begin produktie was. Dit valt ook
te herleiden uit het produktiejaar 1992. 
In dit geval voor de eigenaar een vervelende zaak, want de Jawa-Dealer (is geen dealer meer, maar verkoopt
ook niets meer van Jawa/CZ) verkocht deze JAWA in APRIL 1994 als NIEUW (!) op kenteken.

Met andere woorden, kan een aspirant-koper nu zelf gaan onderzoeken of produktiejaar en Bw.Jr. op Kenteken nu
met elkaar een beetje overeenkomen! In 't voorbeeld is dit meer dan 2 jaar VERSCHIL !! Dat kan bij eventuele
inruil / verkoop nadelige gevolgen hebben voor de huidige eigenaar.

*OLDTIMER KENTEKENS: Kentekens van voor 1973 kunnen worden terug verzocht 
  dmv f 125.- te storten tnv Fehac op Postbank reknr. 1304483 + naam en adres. Na enige 
  tijd ontvangt men een gewaarmerkt aanvraagformulier voor afhandeling en omwisseling 
  bij de  RDW. Tel. 0346-213225  van ma t/m do  9.00-12.00 uur.

*Voor alle vragen betreffende voertuigkeuringen of overige vragen omtrent kentekens, 
  kan men rechtstreeks bellen met de RDW.
  Alle stations via Tel. 079-3464444 ( indien nog mogelijk??), geopend van 8.30 tot 12.30 en 
  van 13.00 tot 16.30 uur. 
  Of de RDW zelf, afdeling Voertuigdokumenten en Centrale Registratie via Postbus 30000, 
  9640 RA in Veendam.  Tel. 0900-0739, of Fax. 0598-699504
  De RDW heeft ook een eigen website,  www.rdw.nl 

RDW      SCHORSINGSREGELING
 
De te schorsen kentekens moeten allemaal op dezelfde eigenaar/houder geregistreerd zijn bij de RDW.
 
Tarieven Verzamelaars:
 
*   Voertuigen van 15 jaar en ouder, LAAG TARIEF. Te betalen per voertuig ( 1 - 5 voertuigen maximaal )
*    6 Voertuigen of meer, waarvan 5 betaald, extra voertuigen GRATIS. 
     LAAG TARIEF voor motor is  22.70 euro per jaar
     Ten Naam Stellen van kenteken 9.50 euro. (tarieven van 2003).
 KENTEKEN ontvreemd,verloren of zoekgeraakt ? (Indien U reeds een motorfiets op naam heeft.)
     
1....Aangifte doen bij Politie, proces-verbaal op laten stellen.
2....Op Postkantoor formulier halen, invullen,bedrag voldoen,  inzenden naar de RDW. Daarna wordt een nieuw /vervangend kenteken U toegezonden.
 
 MOTORFIETS  gekocht zonder KENTEKEN ! (U wenst een kenteken te verkrijgen, dan voldoen aan de keuring's eisen mbt. bouwjaar!)
      
1.....Indien het een Nederlandse Motorfiets betreft, kan men in bepaalde gevallen het orginele kenteken terugkrijgen.
2.....Op Postkantoor formulier halen, invullen, bedrag voldoen en inzenden naar de RDW. U krijgt een keuringsoproep.
       Na deze keuring, indien goedgekeurd ontvangt U uw (oude! )-kenteken of  U  krijgt een ander kenteken toegewezen, afhankelijk in welk bestand ' t oude kenteken
       is opgeslagen.
 
  INDIEN MOTORFIETS  is  /  wordt ingevoerd :
       
1.     Draag er zorg voor dat U bij aankoop van de motorfiets van de verkoper een bewijs krijgt (faktuur / kwitantie ) waarop staat vermeld dat U de koper bent.
        Van belang
is de datum/ waarde v.' t. object - btw. - handtekening  voor voldaan - adres v. verkoper en uw adres.
2.     Ga in ' t desbetreffende land naar de Douane om de  motorfiets uit te voeren.Vaak moet de motor verzekerd en APK gekeurd zijn.
        Zorg dat de waarde op ' t faktuur
zo redelijk mogelijk wordt opgevoerd, doorgaans is ' t voordeliger een motorfiets gedemonteerd in onderdelen
        voor eigen gebruik uit te voeren.
3.     Met deze documenten gaat U naar de Nederlandse Douane om de motorfiets (in onderdelen !) in te voeren, daarna bij de RDW een keuring aanvragen onder 
        overlegging
van kopie documenten. (Denk aan '' Keuring's Eisen ''  alvorens de motorfiets aan te bieden bij de RDW. Bij afkeuring moet U bij een nieuwe aanvraag 
        weer ' t volle
bedrag betalen.) Na goedkeuring ontvangt U een nieuw kentekenbewijs waarbij het orginele bouwjaar voor zover mogelijk wordt vermeld. Anders wordt 
        een bouwjaar
omstreeks de juiste produktie-datum vermeld.
 
NOOT :   '' Aspirant-kopers '' opgelet, altijd eerst kontroleren of het komplete kenteken bewijs DEEL 1 - 2 - 3 aanwezig is bij de verkoper, alvorens de koop gesloten te
hebben. Naar het Postkantoor voor het wijzigen van de TE NAAM STELLING op DEEL 2 , daar heeft U KOPIE-DEEL 3 bij nodig anders kan de overschrijving niet plaatsvinden.
Het komt voor dat U met het komplete kenteken DEEL 1 -2 - 3 toch NIET kunt overschrijven om onderstaande reden:
 
A......De vermelde eigenaar op kenteken is geemigreerd !  (Uitgeschreven uit de Burgelijke Stand,bestaat dus niet meer. ) Denk om Bewijs van Aankoop daar U
        moet aantonen de nieuwe eigenaar te zijn.
        Ga naar Postkantoor, vul formulier van vermissing in voldoe het bedrag, waarna keuring' s-oproep volgt,enz.
B......De vermelde eigenaar op kenteken is overleden. Dan zal degene die de motorfiets erft hem eerst ten naam moeten stellen,waarna de normale procedure van over-
        schrijven bij verkoop kan volgen.
 
T I P :  Ga als ''Aspirant-Koper '' nimmer accoord met een kenteken waarin is geknoeid, stempels aangebracht door onbevoegden, of stukjes van Deel 1 - 3 missen .
           Wanneer U op het Postkantoor komt om kenteken over te laten schrijven, kan dit worden geweigerd.
           Reden : Men mag op '' Staats-Eigendommen NOOIT
           iets wijzigen / c.q. schrijven !!
 
T I P :        ''  KENTEKEN ONTBREEKT '' 
 
1......Vaak worden Kenteken + Frame te koop aangeboden! Tracht een frame met gelijk typenummer te verkrijgen!
        Kenteken normaal te naam laten stellen.  Eigen motorfiets demonteren en overbouwen in andere frame.
2......Wordt uitsluitend het Kenteken aangeboden, welk betrekking heeft op hetzelfde type motorfiets in uw bezit, dan wordt de zaak erg lastig, daar het ingeslagen
        frame nummer niet overeenkomt met 't frame/chassisnummer welk op het Kenteken vermeld staat ! 
        Alvorens zo'n Kenteken over te nemen, eerst de RDW raadplegen of er een oplossing mogelijk is.
3.......Indien men het chassis / frame nummer gaat wijzigen of mogelijk al gewijzigd is (Niet in overeenstemming met het Kenteken is.) wordt de wet overtreden en 
        pleegt
men een strafbaar feit. Wordt bij kontrole gekonstateerd dat de nummers niet overeenkomen, dan is het leed niet te overzien, immers zo'n motorfiets zou 
        van diefstal
afkomstig kunnen zijn! Men zal de motorfiets in beslag nemen en nader onderzoek verrichten, met alle konsequenties die hieruit kunnen 
        voortvloeien, wordt U geadviseerd zich hiervan te onthouden.
 
Nieuwe kentekenplaten
Per 01 Februari 2003 is het verplicht met nieuwe kentekenplaten te rijden, voorzien van 't Euro-embleem en NL-Teken, dit om fraude met kentekenplaten terug te dringen.
Formaat Kentekenplaat is kleiner dan de vorige plaat : 21 x 14.3 cm. De letters en cijfers zijn iets kleiner en er zit nu een zwarte rand om heen, wat de duidelijkheid moet vergroten.  
Om Fraude met kentekenplaten te voorkomen is er een nieuw systeem voor de afgifte en inname Kentekenplaten ( GAIK ).
Het is nu alleen nog mogelijk een Kentekenplaat aan te schaffen na overleggen van een geldig legitimatiebewijs en het orginele Kenteken Deel 1 + II.
Nieuw is dat er nu ook  een duplicaatcode verplicht is, na vermissing of diefstal van de kentekenplaat of een deel van het kentekenbewijs (of geheel).
De duplicaatcode is het cijfer dat doorgaans boven het eerste streepje op de kentekenplaat staat.
Als je nu een kentekenbewijs of -plaat kwijt bent, moet je een nieuwe aanvragen op het postkantoor en krijg je een nieuwe duplicaatcode, die ook weer op de kentekenplaat moet komen te staan.
Voor meer info www.motormarkt.nl
UITZONDERINGEN OP DE REGEL:
Voor historische voertuigen met donkerblauwe kentekenplaten van voor 01 Januari 1978 geldt deze verplichting niet !! 
Model en uitvoering van de blauwe kentekenplaten blijft ongewijzigd.

VOOR AFGIFTE  NIEUWE BLAUWE KENTEKENPLATEN:
Vindt kontrole plaats of op DEEL 1 van het kenteken een datum van toelating van VOOR  01 Januari 1978 staat ver-
meld en of het kenteken bestaat uit een combinatie van vier cijfers en twee letters !
 
NIEUW RDW - LOKET  miv. 01 Januari 2003 voor Zuid-Nederland: 
RDW-Keuringsstation Den Bosch
Hedikhuikweg 19 , Den Bosch.
Geopend van : Ma. t/m Vrijdag 08.30 -12 en 13.00-16.00 u.
Voor versneld aanvragen van nw.kenteken, wijziging kenteken deel II ivm.aanpassen voertuig.
NIEUWE STRENGERE EISEN ZELFBOUW MOTOREN. 
Om fraude terug te dringen verscherpt de RDW miv. 01Maart 2003 de keuring's procedure van zelfbouwmotorfietsen. 
Voor meer info www.rdw.nl
KONI - SCHOKBREKERS : 
Fabrikant KONI is gestopt met de productie van schokbrekers voor motorfietsen.Ter vervanging wordt door '' Works Perfomance '' (Europese Distributeur voor dit Amerikaans product) schokbrekers geleverd. Zie voor meer INFO :  www.UlisMotorradladen.de  of www.hobbyist.nl  Deze kunnen  (ex)-Koni's leveren, gemaakt door de Australische importeur van Koni, onder de naam IKON, ook voor JAWA leverbaar.
 
Officiële importeurs voor Nederland de laatste jaren waren;
Beers tot 1963
Hart, Nibbrig en Greeve  (later Greenib) van 1963 tot 1992/1993
de Haan motoren te Hoornsterzwaag vanaf 1993 (maar al een aantal jaren eerder, grijs)
Verstegen importeur van CZ vanaf 1992
Voor vragen opmerkingen en/of aanvullingen, etc. mail to;   jawaloog@jawa.nl
TERUG NAAR INDEX