SOCOVEL
Socovel werd in 1941 opgericht door de gebroeders Maurice en Albert de Limelette. Maurice had Kunsten en Ambachten gestudeerd en zijn broer zat in de zakenwereld. Sinds de lente van 1940 was België bezet door de Duitsers en de benzine gerantsoeneerd. Dit bracht Maurice op het idee van een elektrische motor. Destijds werd de elektriciteit uit de Belgische steenkool gehaald en de kans op schaarste was dus klein. Maurice maakte dankbaar gebruik van zijn vrije tijd toen hij wegens een auto ongeval noodgedwongen in een ziekenhuis belandde om zijn ideeën uit te werken op papier. Hij woonde toen nog in de Condroz en zijn broer in Brussel. Er ontstond tussen hen een levendige korrespondentie over het ontwerpen van de elektrische motor. 
Maurice de Limenette tekende  een reeks van ontwerpen en bestelde de benodigde onderdelen bij kleine leveranciers en producenten. Albert nam de montage voor zijn rekening en probeerde in 1941 het eerste prototype uit. Natuurlijk waren er gebreken, o.a. te weinig vermogen. Verbeteringen werden doorgevoerd en de machine werd levensvatbaar geacht door de gebroeders. Socovel was geboren op 1 maart 1941. Officieel adres was; I. nuizalaan 359 te Brussel, het adres van Albert. De plaats waar de montage plaats vond was 16 Reu de Magistrat, het huis van Maurice de Limenette. Omdat het oorlog was, moesten de broers de toestemming hebben van de bezetter. De eerste 15 machines werden gebouwd. Deze waren gereed in juni 1941 en werden meteen verkocht. Tot het einde van 1942 zijn er bijna 400 motoren gebouwd. Aan het eind van 1945, in het begin van 1946 bouwde men de eerste motorfiets, de 125-9 D, met een benzine krachtbron. Men gebruikte hiervoor een Villiers motorblok. Men verhuisde intussen naar de Waterloose Steenweg 614. Daar begon men met de produktie van motoren met een 125 cc Villiers krachtbron en van Autobike bromfietsen van 98 cc met één versnelling. In 1949 breidde de modellenreeks zich nog verder uit met Villiers motoren van 98 tot 200 cc. Dit laatste model met een teleskopische voorvork en plunjervering. In 1951 presenteerde Socovel naast de bestaande produkten nu ook haar modellen met een Jawa tweetaktmotor, Schnurle omkeerspoeling, een vierversnellingsbak, teleskoop voorvork, plunjervering achter. Door het succes met de modellen met de Jawa motoren begon Socovel met de introduktie van een 150 cc model met een CZ motorblok in het frame. Deze was aanzienlijk goedkoper dan de Villiers modellen. Rond 1952 werkten bij Socovel zo'n 50 mensen en leverde de firma 170 motoren af per week. Men hield zich uitsluitend bezig met montage, fabriceerde niets zelf. In 1952 overleed ook Albert de Limenette. Dit werd erg betreurd, hij was het administratief en financieel brein achter de onderneming. Maurice interesseerde zich slechts voor de techniek. Het overlijden van Albert bracht een zware klap toe aan de firma. In 1954 hield men zich bezig met 2 aktiviteiten, enerzijds de invoer van de Tsjechische motoren CZ en Jawa, anderzijds de bouw van de Socovel modellen met de 100, 125, 200 cc Villiers of de 150 cc CZ krachtbron. En de sportieve modellen met 250 of 350 cc Jawa.  In 1956 maakte Socovel een bromfiets van 49 cc, een tweezitter met teleskopische achterwielophanging in twee versies, normaal en luxe. Darnaast nog de motoren met 150 en 200 cc Villiers blok. Ook had men nog een model met een 200 cc Maico motorblok en de beide modellen van Jawa, 250 en 350 cc. De brommers hadden altijd ILO blokken van 49 cc. De prijzen varieerden van BEF 5900 tot 9900. Dan komt de tijd waarin het slecht begint te gaan met de motorenverkoop. Een paar mislukte types en de crisis waren de nekslag voor het bedrijf. Aan het einde van de jaren 50 besloot Maurice de Limenette het bedrijf te liquideren. In de zeventiger jaren overleed ook hij. 

De Socovel met 250 cc Jawa motorblok zoals getoond in 1951
Socovel toonde in 1951 een 250 cc Jawa model, welke werd gevolgd door een 350 cc model. In januari toonde men een prototype met een 150 cc CZ motorblok in een gestroomlijnd frame. Deze kwam echter nooit in produktie. In 1954 was Socovel de importeur van Jawa en CZ voor België. De firma werd in 1957/58 opgeheven. 

Wie weet er meer te vertellen over deze in licencie in België gebouwde motor in de 50 er jaren, met een motorblok van de Jawa Perak 250 en OGAR 350?
 
De Socovel met 350 cc Jawa krachtbron in 1951. 
 
Deze 150 cc Socovel met CZ motorblok van 1951 op de foto hiernaast stond in oktober 2003 te koop op Ebay. In hoeverre deze origineel is, dat is mij helaas niet bekend.

De 150 cc Socovel met volledige ophanging en CZ motorblok van einde 1951. 

 
Het antwoord van Socovel in 1952 op de scooter die sterk in opmars was. Een gestroomlijnde motor waarop je niet vuil werd. 
De krachtbron was een CZ 150 cc.

De Socovel 250 cc van J. Houben, bouwjaar 1952.  Aangeleverd door Jo Donné.
Op de benzine tank is duidelijk het Jawa fabriekslogo zichtbaar wat tevoorschijn kwam vanonder een laag plamuur.
 
Villiers motorblokje in een Socovel van rechts bekeken.
 
Idem van links gezien.
TERUG NAAR INDEX