"SLEUTELTIPS!"
"Sleuteltips" is bedacht om de onderwerpen die worden behandeld door de zeer gewaardeerde "Jawaloog" te bewaren en makkelijk te kunnen terugvinden door U als Jawa sleutelaar. Voor vragen en op of aanmerkingen, mail to;   jawaloog@jawa.nl 
  Primaire ketting wisselen
  634 Restauratie
  Tweetaktmix en oliesoorten
  Ontsteking en dynamo
  Aanhaalmoment cilinderkop moeren
  Naaldlagers in pistonpen
Kondensatorproblemen.

Mijn 640 begon op een gegeven moment te stotteren bij ongeveer 2000 a 2500 toeren. Stationair was er niets aan de hand en boven de 2500 toeren  liep hij perfekt. Je moest hem gewoonweg door dat toerengebied heentrekken. Aan de motor was niets te vinden, de bobines werkten beide perfekt, de kontaktpuntjes waren goed en de ontsteking uitstekend afgesteld. Zelfs de karburateur was schoon en in orde en ook de bougies waren intussen vernieuwd.  
Toch nog steeds problemen. Tijdens een bezoekje aan Gefra in Halle adviseerde Gert me om de kondensatoren eens te controleren. Thuis had ik nog wel een paar nieuwe liggen, meegebracht uit Tsjechie. Direkt bij de eerste die ik verwisselde liep de motor weer perfekt.  
Probleem opgelost!  
Wat ook nog wel eens problemen wil geven en wat zich uit in onregelmatig draaien zijn de bougiedoppen en de bougiekabels. Overkwam mij ook, niets aan de motor te vinden, tot ik op een keer een stroomstoot van een bougiekabel kreeg. Vervangen en klaar.

Brekende koppeling (en andere) kabels.

In de praktijk blijken bij sommige motoren de koppelingskabels nogal snel te breken. Om dit probleem te reduceren de volgende tip.Het probleem zit meestal in het buigen van de kabel bij het inknijpen van het koppelingshendel. De kabel breekt ook meestal direkt achter het tonnetje. Bij het inknijpen van de handel krijgt de hendel een andere stand t.o.v. de buitenkabel. Als nu het tonnetje niet soepel scharniert in het gat van de hendel, moet de kabel wel buigen. Door dit tonnetje en het gat in de hendel schoon te maken (ontroesten),  iets in te smeren met vet of ander glijmiddel, zal dit probleem aanmerkelijk verminderen. 

" Inkorten uitlaatbochten Jawa vanaf 638. "  Deze zinsnede is niet alleen van toepassing op type 638 motorblok,maar op ieder Jawa / Cz model.
 
Gaatjes boren in de afdichtringen of schotten heeft een negatief effect op de snelheid van de motor.  
Wel meer geluid, maar schade toebrengend aan het motorblok, daar de zgh. "omkeerspoeling" wordt teniet gedaan.
Inkorten van deze voorste uitlaatbocht is eveneens volkomen foutief, daar nu 2 negatieve verschijnselen optreden, n.l. de voorste uitlaatbocht krijgt veel te weinig steun in de demper, waardoor veel sneller dan normaal lekkage optreed, zowel ingaand als uitgaand !! 
Ten 2e wordt ook hier de "Omkeerspoeling" verstoord in negatieve zin, daar het bereiken van de beoogde wervelingen van 't gasmengsel nu niet plaats kunnen vinden. Inhoudende dat de gasmengselvulling voor de cylinders niet naar behoren plaats kan vinden.  
Hierdoor vindt vervuiling van het blok en uitlaten, enz. plaats.
 
Hallo Jelle.
 
Ik heb je site gevonden en doorgelezen (gedeeltelijk), weet je ook of er een beschrijving is om de  primaire ketting te vervangen?
Mijn motor, JAWA 641 doet het prima maar ik denk dat na 30.000 km deze vervangen moet worden.
Je antwoord afwachtend.  E.Dijkman    dijkman-ej@hetnet.nl

"De Jawaloog"

Eigenlijk mag een primaire ketting na 30000 km nog niet versleten zijn. Van invloed kan zijn de manier van rijden, hard wegtrekken of wheelies maken etc. Maar vanaf deze plaats is dat niet te beoordelen. Andere oorzaak kan zijn dat de bronzen bus achter het koppelingshuis is versleten. Onjuiste olie in de versnellingsbak kan veel schade veroorzaken. Veel mensen doen gewone motorolie in de versnellingsbak of andere olie van dikte SAE 30 tot 40. De reden is dat je dan bij koude start minder last hebt van bijgeluiden bij het schakelen. Maar bij warme motor meer slijtage, ook bij de koppelingsplaten. De fabriek schrijft niet voor niets SAE 80/90 voor.

Werkwijze demontage en vervangen ketting:

Linker voetsteun lossen, kickstarter demonteren, Linker dekselbouten demonteren,voorzichtig deksel naar je toe halen,anders rolt de kickstarteras er uit. Kontramoer primaire tandwiel demonteren, koppelingsplaten demonteren, er uit nemen, de borgmoer + ring in 't koppelingshuis losmaken, nu kun je gelijktijdig, primaire tandwiel + koppelingshuis naar je toe halen, ketting vervangen en alles weer op dezelfde wijze monteren.
Benodigd gereedschap; 1x poelietrekker tbv. primaire tandwiel, nieuwe pakking linker karterdeksel, nieuwe borgmoerring, nieuwe primaire ketting. Natuurlijk wel eerst de versnellingsbakolie aftappen!!!!!!!!!!

Hallo,
Ik heb een Jawa 634 uit 1981 gekocht, om wat meer van de techniek te weten komen en voor het vullen van de avonduren.
Ik heb zelf weinig verstand van de techniek, maar van wat ik gehoord heb, is het niet al te moeilijk.
Ik wil hem helemaal uit elkaar halen, kapotte of versleten onderdelen vervangen, en dan weer in elkaar zetten en dan toertochten ermee gaan rijden.
Ik heb alvast een aantal vragen, misschien kunt je mij daarop een antwoord geven?
- Is er een Nederlandstalige handleiding voor de Jawa 634?
- Waar kan ik het beste onderdelen bestellen?
- Waar moet ik op letten bij de restauratie?
- Is het nodig om het blok te reviseren, en is dit zelf te doen of kun je dit beter laten doen.
 
Met vriendelijke groet,
 
Richard Schuurman
Assen.
 
"De Jawaloog"

Om de 634, 100 % te reviseren zal Richard zich toch dienen te bekwamen in de technische kant van deze motor wil het projekt kunnen slagen!
Een 634 uit elkaar halen is niet 't probleem, indien goed georganiseerd, het opbouwen in principe ook niet.
Echter om te kunnen onderscheiden of onderdelen versleten zijn, zul je toch kennis van zaken moeten hebben.
Vraag 1: Ja er is een Nederlands-talige Handleiding, maar hier dient wel een aanvulling op van een 634-7('82).
Vraag 2: Onderdelen zijn te bestellen bij een aantal adressen die staan vermeld, elders op de site, op de
                "import, dealers, handelaren pagina".
Vraag 3: Punten waar je op moet letten met restaureren/reviseren? Ja,dat is nu net 't probleem, zoiets kun je
                niet even snel beschrijven. Daarvoor moet de motor worden onderzocht/gezien.Vervolgens kun je dan
                een rapport uitbrengen, welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd. Dus in feite moet de
                motor eerst weer in een goede staat worden gebracht, waarbij je de motor kunt testen tijdens rijden,
                lopen van de motor.
Vraag 4: Voortijdig kun je dus nu niet konkluderen of de motor gereviseerd moet worden, afhankelijk van aantal
                km. het motorblok heeft gedraaid. Aanvullende info volgt uit rijden en lopen, gebruikssporen van het
                motorblok.

Hallo. Ik ben blij met een site zoals die van jullie. Er staan een heleboel gegevens die nuttig van pas komen.
Ik zit met het volgende, waar jullie mij misschien mee kunnen helpen, als jullie willen.
Ik heb sinds kort een Jawa 350 (Oilmaster) uit mei '77 gekregen. Ik zal spoedig een foto zenden.
Ik ben de machine aan het opknappen.
Mijn vraag is:
De motor heeft een aparte benzinetank en een apart oliereservoir. Hij heeft een eigen oliepompje, hetgeen de olie zelf mengt met de benzine in de carburateur. Aangezien het een tweetakt is, wat voor benzine ga ik tanken en welke soort olie vul ik in het reservoir?
 
Antonius Brood.

"De Jawaloog".

TANKEN: Benzine EURO Loodvrij (Octaangehalte 95 is goed. In Tsjechië werd in die tijd benzine met Octaangehalte van 90-92 getankt).
TWEETACT: De BESTE TWEETACT OLIE voor JAWA is CASTROL SUPER TT OLIE, je kunt echter ook SHELL SUPER TWO STROKE,  BP TWO STROKE OIL of  MOBIL MIX TWO-STROKE gebruiken.
ATTENTIE: Het type "OILMASTER"  zal eerst zeer goed gekontroleerd  moeten worden op juiste type carburateur, veelal 2926 SBDb (ligt  aan bouwjaar), waarbij men moet kontroleren of het olie toevoer buisje, welk aan 't deksel zit recht is en op de juiste wijze en juiste plek olie laat komen, anders kans op vastlopers. Eveneens kontroleren of de juiste sproeiers er in zitten, gereinigd zijn, enz. Daarbij dient men de werking van de pomp,dus eerst reviseren, te kontroleren op lekkage (nw. pakkingen/keeringen gebruiken) en de juiste afstelling met de bowdenkabels, zie merkteken pomp en de instrukties.
TECHNISCHE GEGEVENS: Vermeld in Werkplaats Handboek + aparte bijlagen te verkrijgen via "Jawaloog".

Hallo Jawaloog,

Ik ben bezig met een project "Jawa 355, 125cc" uit 1960. Motorisch heb ik de motor na laten kijken en is verder in orde. Het probleem is dat ik geen ontsteking krijg op mijn bougie. Ik heb daarop de bobine laten testen en die bleek niet te werken. Deze is vervangen door een nieuwe evenals de  bougiekap en de kabel. Ook na deze aanpassingen krijg ik nog steeds geen ontsteking op mijn bougie. Contactpunten zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Naast de contactpunten zit een condensator. Wat is de functie van de condensator? Heb je wellicht nog tips om toch weer ontsteking op mijn bougie te
verkrijgen. Ik ben benieuwd naar je antwoord. 
Met vriendelijke groeten,     Rob Kranendonk

Allereerst ter verduidelijking:

1.  Een bougie geeft wel vonk maar geen ontsteking.
2.  Vanaf kontaktslot nr.15 moet een plusdraad naar nr.15 op bobine. (Indien goed aangesloten, kun je met 
     kontakt aan op nr.15 v.d.bobine stroom meten met een lampje/spanningzoeker (6 volt)
3.  Zuiger in bovenste dode punt zetten, kontaktpunten afstellen op de voorgeschreven lichthoogte, meestal 0.35 
     mm. met een voelermaat 0.40 die na afstellen er net  niet meer tussen moet kunnen.
4.  Wanneer je nu met de spanningzoeker, massa maakt aan de cylinder en de plus zet op het aansluitingspunt 
    van de condensator op de beweegbare kontaktarm, waar de soldeeraansluiting zit, moet 't lampje gaan
    branden. (Is dit niet 't geval dan spanningzoeker op nr.1 v.d.bobine heb je wel stroom op 15 en niet op 1, dan 
     is de bobine mogelijk niet in orde, ofwel de kontaktpunt is NIET juist afgesteld!)
5.  Meet je wel stroom, dan zal de bougie ook moeten  vonken, die leg je met de bougiedop tesamen op de 
     cylinder voor massa.
6.  Kijk ook even de massa-verbinding met de accu en frame na!!
7.  Afstellen van de voorontsteking is een geheel ander verhaal, maar dat
     leg ik wel even uit, als de bougie vonkt. Is trouwens ook te vinden elders op deze site. 
8.  Uiteraard ga ik er gemakshalve van uit dat je bougie 100 % is, de dop + kabel ook. De accu volledig is 
    geladen, b v. 6 Volt 10 en dat wanneer je de sleutel in 't kontakslot drukt er niet ergens sluiting zit in
    de bedrading, dit kun je meten met een spanningsmeter, eerst aflezen de waarde met uitgeschakeld kontakt,  
    dan op kontakt en kijken of de waarde van de accu snel afneemt, want dan is er niet genoeg stroom om de 
    bougie te laten vonken. (Als de kontaktpunten dicht staan, dan loopt de accu ook snel leeg, eerst dus op BDP 
    plaatsen en afstellen!

De condensator zorgt ervoor dat de stroom van de bobine  zodanig wordt begeleid, dat de kontaktpunten NIET inbranden, soort veiligheid dus.

Succes en laat svp. even weten of je resultaat hebt geboekt, anders gaan we verder zoeken. Met vriendelijke groet, de Jawaloog.
AANHAALMOMENT CILINDERKOP MOEREN
Motorblok type 638, welke is gemonteerd in diverse Jawa 350 cc types, nl. 638 - 639 - 640 - 641 - 644  
Wat is het " AANHAAL KOPPEL " bij montage van de cylinder en cylinderkop, van de cylinder-kopmoeren ?
 
Antwoord :  Deze bedraagt  17.6 Nm., het gebruik van een zogeheten " MOMENTSLEUTEL " is hierbij van het grootste belang.
 
Advies     :   Vóór montage er zorg voor dragen dat alle cylinderbouten en moeren gereinigd zijn en de draad met een klein beetje " koper-vet " insmeren.
 
Natuurlijk kan men ook met handkracht dmv. een dopsleutel de moeren aantrekken, maar dan weet men niet of de juiste aanhaalwaarde wordt bereikt, bij de geringste afwijking zal de voetpakking + koppakking gaan lekken, met alle vervelende gevolgen vandien. 
Vooral bij dit type blok, waarbij ook cylinders + koppen van aluminium zijn, is nauwkeurigheid een vereiste.

Aanhaalkoppel cylinderkopmoeren voor de JAWA 350 cc.
TYPE 634,   2.5 - 3.0 kg.  
De cylinderkop van de 634 moet als volgt worden aangetrokken :  
Alle 3 de cylinderkop moeren handmatig dmv. dopsleutel tot "licht" aandraaien, daana met een momentsleutel (eerst de juiste waarde instellen op 2.5 - 3.0 kg.) vastzetten in de onderstaande volgorde, opgegeven door de Jawa-Fabriek :  
Ten eerste  de  VOORSTE MOER
Ten tweede de  ACHTERSTE MOER
Ten derde   de  ZIJKANT MOER.
CZ 250 cc.,Type 471.0 met een Jawa twin blok bijna exact gelijk aan de 633 / 634 types, maar dan 250 cc.  
Aanhaal koppel voor dit type is 2.5 - 3.0 kg. oftewel 18 - 22 lb.Ft.

Ter aanvulling een vergelijkingstabel van maten;

1 pound   =   435.59 gram         1  inch   =  2.54  cm.     1 kilo  =   2.205   Lbs.    1 ounce   =   28.35 gram     1 gram   =    0.35 ounce
Gekonstateerd dat tot op heden bij dé-montage 26 ( ! ) naaldlagers steeds te voorschijn kwamen uit de Pistonpen lagering van de 638 blokken, welke voor ' t type 638 t/m 644 schijnbaar werden gemonteerd ??
Bij raadpleging van de Onderdelen - Boeken worden er ook 26 stuks per pistonpen aangegeven ? ?
Echter in het Grote Workshop Manual v.d. JAWA-FABRIEK in 5 talen worden er 28 stuks naaldlagers vermeldt per elke pistonpen ??
Dit klopt ook met mijn bevindingen, want bij montage van de 26 stuks hou je ruimte van 2 naaldlagers over, dus kunnen er 28 stuks gemonteerd worden.
Henk Verstegen gebeld  04 / 12 en info verzocht hoe of dit nu zit. Henk deelde mede, dat er orgineel 28 stuks in horen!

Ook bij de 634 dienen 28 naaldlagers te worden gemonteerd per pistonpen.

 
  TERUG NAAR INDEX